Områden

Ledarskap

Gott ledarskap är en framgångsfaktor i kunskapsintensiva verksamheter. Med gott ledarskap menar jag lyhörd, målinriktad och innovativ. Ett ledarskap som ger medarbetarna de bästa förutsättningarna att göra ett gott jobb.

 

Strategiska relationer

Strategiska relationer är mycket viktigt för att verksamheten ska utvecklas. Dina strategiska relationer bygger på gemensamma strategiska mål och att båda upplever verklig ömsesidig nytta i relationen. Ofta handlar det om samarbete och samverkan mellan näringsliv, universitet och offentlig verksamhet.

 

Förändringsprocesser

Förändringsprocesser kräver en fingertoppskänsla så medarbetarna kan bidra på ett optimalt sätt. Förändringsprocesser kräver öppenhet, tydlighet och delaktighet.